Přeskočit na hlavní obsah

SVATÝ GRÁL - hra

SVATÝ GRÁL na motivy podle Montyho Pythona

Pozn: Určeno pro historické slavnosti a venkovní scény.

OBRAZ 1.

Percival:
 Buďte zdrávy krásné dámy! Ano vidím, že mne poznáváte. (předá jedné bílou růži) Jsem to já slavný rytíř kulatého stolu Sir Percival! Vracím se ze své výpravy zpátky za králem Artušem. Konečně po mnoha strastech a nebezpečenství jsem se dostal domů do království Kamelot.
Král Artuš:
(ještě mimo jeviště zazpívá fanfáru) Tatadadatatá - přichází král! (přichází na scénu) Buď zdráv Percy!
Percival:
 Můj pane! (poklekne)
Král Artuš:
Jakpak dopadla tvá výprava? (dovolí mu se zvednout)
Percival:
 Ve tvém jménu jsem plenil, dobýval, hrdinně bojoval a znásilňoval u tvého nepřítele na západě.
Král Artuš:
Ale já nemám na západě nepřátele Percy!
Percival:
 No tak teď už máš!
Král Artuš:
Aha, no to vyřídíme později. Mám pro tebe další vznešený úkol. Musíš najít svatý grál, a k tomu jsem ti přiřadil i páže. Lancelote pojď sem!
Lancelot:
 Vaše Veličenstvo. (poklekne)
Percival:
 Je to opravdu nutné pane? Nikdy jsem páže nepotřeboval-
Král Artuš:
 Trvám na tom, dohlídne na tebe, nechci další nepřátele i na jihu, východě a severu! Tatadadatatá - odchází král! (odchází)
Percival :
 Dobře, pojd sem! Co tvůj původ, byl tvůj otec rytíř?

Lancelot:
Ano. Byl, měl brnění!
Percival:
 Opravdu?
Lancelot:
Jo … v rukou a v kolenech… a občas mu brněla i hlava!
Percival:
 Já z tebe rytíře udělám! Pamatuj, že meč má 4 části… jsou to tyto 3… čepel (ukazuje) a záštita
Lancelot:
 Můj pane a s draky už jste někdy bojoval?
Percival:
 Za koho mě máš? Samozřejmě! Například nedávno jsem bojoval s dvouhlavým drakem Ohnivcem!
Lancelot:
 Vypravujte mi ten příběh! (Lehá si na zem, jako že poslouchá pohádku před spaním)
Percival : (Zpočátku šeptá, potom zesiluje)
Drak se ke mně připlížil v noci, když jsem spal. Probudilo mě jeho naříkání nade mnou „ACH JO ZASE JEN KONZERVA“ rychle jsem popadl svůj věrný meč a… (Vypráví dramaticky) OBĚ TY JEHO HLAVY JSEM USEKL, TÍMTO MEČEM! JENOMŽE… pak mu dorostly další čtyři … TY JSEM TAKY USEKL!!! … a pak jich narostlo OSM! Znovu jsem sekal, hlavy padaly na zem mrtvé a nakonec jsem usekl všech osm! Ale co se nestalo, dorostlo mu šestnáct hlav! Ty jsem usekl také jako svíčky! ALE DOROSTLO MU 32 NOVÝCH HLAV!!! SEKAL JSEM A SEKAL, A KDYŽ BYL OPĚT BEZHLAV NAROSTLY MU DALŠÍ! 64 JICH BYLO! A tak z posledních sil jsem sekal hlavu za druhou, až mu nezbyla ani jedna! A VYROSTLO JICH 124!
Lancelot:
 A porazil jste ho vůbec?
Percival :
Ne… BYL TO DRAK OSMIBITOVÝ … Nu což Lancelote, dostal si svůj proviant?
Lancelot:
Ano pane (vytáhne dvě půlky kokosu)


Percival:
Nuže vpřed! (začne klepat skořápkami o sebe a Percival jede na imaginárním koni, přes diváky, Lancelot ho povzbuzuje)
Lancelot:
Sire Percivale! Pomoc! Můj pane rytíři, prosím vás, pomozte! Strašlivá pohroma! V zemi, kterou projíždíme, se usídlil drak! Vypadá to, že sežral už pětatřicet pannen!
Percival: (přemýšlí)
 Vím jak na draka vyzrát! Řekni mu, ať letí na východ, že je tam daleko více panen!
Lancelot:
 A to pomůže, když bude žrát cizí panny?
Percival :
 Jo, přistane v českých zemích a chcípne hlady! Jedeme Lancelote! (Opět jízda. Potká je Stráž s halapartnou)

OBRAZ 2.
strážný Robin:
Stát! Dál neprojdete!
Percival:
Jsem rytíř krále Artuše, nech mou jízdu projet!
strážný Robin:
Jakou jízdu? Jeden dělá, že jede na koni a druhý tlouká půlkami kokosu o sebe aby to znělo jako kůň.
Lancelot:
No a?
strážný Robin:
Kde jste vzali kokosy?
Percival:
Našli jsme je.
strážný Robin:
Našli? V Anglii? Každý přece ví, že kokosy rostou v tropech, tady máme mírné klima.
Percival:
Vlaštovky taky přece létají na sever v létě, když migrují a

strážný Robin:
Takže chceš říct, že kokosy migrují?
Percival:
 Vůbec ne, dají se nosit!
strážný Robin:
Vlaštovkami?
Percival:
 Přesně! Třeba je mohly vzít za ty chlupy nebo skořápky
strážný Robin:
Tady nejde o to, za co by jej vzala, tady jde přece o poměr vah! STOPADESÁTI GRAMOVÝ pták přece neunese půl kilový kokos! Vezmi si to, samotná vlaštovka aby letěla, musí čtyřicet třikrát mávnout křídly za minutu.
Lancelot:
Mohla by je vzít africká vlaštovka!
strážný Robin:
 Africká možná ale ne evropská, navíc africké nemigrují na sever.
Lancelot:
Jo to je fakt!
Percival:
Mohli byste už nás, u milosti Páně, pustit dál?
Lancelot:
A co kdyby ho nesly dvě vlaštovky na liáně?
strážný Robin:
To jako že by si ho k sobě přivázaly na dorzální pírka?
Lancelot:
Proč ne?
Percival:
Zbrojnoši na toto téma bychom se mohli bavit do nekonečna. Musím najít Svatá grál, buď se k nám přidej, nebo se kliď z cesty.
strážný Robin:
Také jsem býval dobrodruhem jako ty, teda dokud jsem nedostal šípem do kolene. Ale proč si neužít ještě jednu vznešenou výpravu.
Percival:
Jaké je tvé jméno ctihodný strážný?
strážný Robin:
Robin, sire.
Percival:
Tedy Strážný Robine, jmenuji tě svým panošem. Poklekni (Pasuje ho)
Lancelot:
A co já? Já jsem přece váš-
Percival:
Ty jsi páže a to je rozdíl. Panoš nosí svému rytíři meč a hřebelcuje mu koně. Ty se starej o kokosy! Robine nevíš o místě, kde by mohl spočívat Svatý Grál?
strážný Robin:
Můžeme se zeptat stařešiny v horách. Ten vždycky mlel něco o grálu.
Percival:
 Veď nás tedy! Přidělil jsem ti osobního poníka, abys mohl jed po mém boku. Pro tebe Lancelote to znamená, že budeš klepat o sto šest! Ve jménu Páně! (jízda)

OBRAZ 3.
strážný Robin:
Můj pane, už je to jen kousek. Koně jsou unavení, necháme je tady aby si odpočali.
Páže Mordred.
Postavte se do řady cucáci.
Percival:
Mordrede, to že jsi tady ty, znamená že-
Galahad:
Přesně tak Pecivále. Jsem tady i já spanilý Galahad, nejlepší rytíř Krále Artuše.
Percival:
To já býval nejlepším rytířem, dokud jsi mě neposlal na falešnou výpravu, plenit země západního souseda.
Galahad:
Měl jsi smůlu stejně jako teď, já jsem první na řadě u tohohle stařešiny, abych se dozvěděl kde je Grál, který jako první předám Artušovi.
Percival:
Jak já nesnáším toho nafoukaného, arogantního, neschopného-
Stařešina:
Stát! Kdož chce přejíti přes Most Smrti, musí zodpovědět tyto otázky tři, dříve než druhou stranu zří.
Galahad:
Pak tedy polož oné otázky, strážce mostu, já se nebojím.
Stařešina:
Jak?! … se jmenuješ?
Galahad:
Sir Galahad z Kamelotu.
Stařešina:
Co?! … je tvým úkolem?
Galahad:
Najít Svatý Grál.
Stařešina
Jaká?! … je tvá oblíbená barva?
Galahad:
Modrá.
Stařešina:
Dobře, jdi.
Galahad:
Oh, děkuji mnohokrát.
páže Mordred:
To je jednoduché, jsem na řadě!
Stařešina:
Stát! Kdož chce přejíti přes Most Smrti, musí zodpovědět tyto otázky tři, dříve než druhou stranu zří.
páže Mordred:
Pak tedy polož oné otázky, strážce mostu, já se nebojím.
Stařešina:
Jak?! … se jmenuješ?
páže Mordred:
Páže Mordred z Kamelotu.
Stařešina:
Co?! … je tvým úkolem?

páže Mordred:
Najít Svatý Grál.
Stařešina
Jaké?! … je hlavní město Asýrie?
páže Mordred:
To já nevím! (Přiběhnou stíny a unesou ho, křičí o pomoc)
Stařešina:
Stát! Kdož chce přejíti přes Most Smrti, musí zodpovědět tyto otázky tři, dříve než druhou stranu zří. Jak?! … se jmenuješ?
Lancelot:
Páže Lancelot z Kamelotu.
Stařešina:
Co?! … je tvým úkolem?
Lancelot:
Najít Svatý Grál.
Stařešina
Jaká?! … je tvá oblíbená barva?
Lancelot:
Modrá… teda ne ŽLUTÁ (opět přiběhnou stíny a unesou ho, také křičí o pomoc)
Stařešina:
Stát! Kdož chce přejíti ke Grálu přes Most Smrti, musí zodpovědět tyto otázky tři, dříve než druhou stranu zří. Jak?! … se jmenuješ?
Percival:
Sir Percival z Kamelotu.
Stařešina:
Co?! … je tvým úkolem?
Percival:
Najít Svatý Grál.
Stařešina:
            Jaká?! ... je vzdušná rychlost nenaložené vlaštovky?
Percival:
Jak to myslíš, africké nebo evropské vlaštovky?
Stařešina:
Co?... to nevím! (přiběhnou stíny a unesou stařešinu, také křičí o pomoc)
Strážný Robin:
Můj pane, jak to, že toho víte tolik o vlaštovkách?
Percival:
Takové věci musíš znát, hodláš-li se stát rytířem. Vzhůru za Galahadem, snad ještě Grál nenašel!

OBRAZ 4.
Unavený Percival a Robin se vracejí s prázdnýma rukama.
Král Artuš:
Děkuji ti ctihodný Galahade, že jsi mi přinesl Svatý Grál. Co žádáš jako odměnu?
Galahad:
Nežádám ničeho, sloužit králi je mi odměnou.
Percival:
Patolízal.
Král Artuš:
Jistě, jistě, ale přece jen si myslím, že bys měl být odměněn alespoň materiálně. Jdi tedy do stájí a vyber si nejlepšího hřebce, pak za zbrojmistrem pro ten nejlepší meč jaký má a dovoluji ti vyhlédnout si dámu z mého dvora, kterou pojmeš za svou manželku. (odchází) A ty můj drahý Percy nezoufej, zkrátka ti nebylo souzeno, abys Grál našel. Doslech jsem se však o tvé vynalézavosti jak jsi zahnal draka a to není málo. Galahad je na zaslouženém důchodě a já opět nemám nejlepšího rytíře.
Percival:

Tak to aspoň končí šťastně, draci jsou zahnáni, Artuš má svůj hrnek ze zlata a já opět své místo mezi jeho rytíři. Pravda musel jsem ztratit chudáka Lancelota, ale za to jsem získal bystrého Robina a to není málo. Tak snad, až někdy vaše země bude v úzkých, nezoufejte! Vždy pomůže rytíř Percival a jeho věrný panoš Lanc- ehm Robin!

Komentáře

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

Fantasy vtipy

Hřimdibádův cestovní almanach  fantasto-taškařic Pro veselé družiny, výpravy a expedice
Baví se dva trpaslíci.
První: "Tož asi začínám vidět dvojtě."
Druhý vytáhne z kapsy jeden zlaťák a povídá: "Hen tu máš ty dva zlaté, co jsi mi půjčil minulé téden."

Přijde trpaslík do hospody a uvidí jiného, jak do sebe kopne panáka a za chvíli mohutně zařve ÁÁÁÁÁÁÁÁÁRRGGH. 
"Dám si to samé, co pije hen ten ogar," kývne na hostinského.
 Ten před něj postaví panáka a nalije mu na čtyři prsty temně rudé tekutiny. Trpaslík do sebe pití bez mrknutí oka kopne a mlaskne.
 "Tož nic moc teda. Kolik koštuje?"
"10 zlatých."
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁRRGGH!!!!"

Čerstvě oženěný trpaslík se ptá zkušenějšího trpaslíka:
"Jak dlóho trvá, keď doma přinutíš žensků mlčeť?"
Trpaslík na to:
"Tož to ja bohužel nevím, jsu ženaté sotva dvě stě let."


V trpasličí domácnosti povídá trpaslice trpaslíkovi: "Já bych chtěla k výročí mithrilové hrnce..."
Trpaslík…

Teorie a praxe oligarchického kolektivizmu.

TEORIE A PRAXE OLIGARCHICKÉHO KOLEKTIVISMU  Emanuel Goldstein


Kapitola I.  Nevědomost je síla


Kapitola I. 

 Po celou historickou dobu, možná už od konce mladší doby kamenné, byly na světě tři druhy lidí: Ti nahoře, Ti uprostřed a Ti dole. Dělili se ještě dál, byli nazýváni různými jmény a jejich poměrný počet, jakož i postoj jedněch k druhým se měnily v průběhu věků; ale ve své podstatě se struktura společnosti nikdy nezměnila. Dokonce i po obrovských převratech a po zdánlivě neodvolatelných změnách se vždy znovu prosadil stejný model, tak jako se gyroskop vždy vrátí do rovnováhy, poté co se vychýlil daleko na jednu nebo druhou stranu.

 Cíle těchto tří skupin jsou naprosto neslučitelné. Cílem Těch nahoře je zůstat, kde jsou. Cílem Těch uprostřed je vyměnit si místo s Těmi nahoře. Cílem Těch dole, pokud mají nějaký cíl – je totiž trvalou charakteristikou Těch dole, že jsou příliš zkroušeni dřinou, než aby si častěji uvědomovali cokoli mimo svůj každodenní život – je zrušit všechny rozd…

BALADA FORRESTERŮ - Hra o Trůny

BALADA FORRESTERŮ
Talia Forrester 1 Am      Em     Am       Em Mrazí, mrazí. V hrudi mrazí. Dmi          G   Am  Ke spánku odchází. Dmi          C     Dmi       Ami Vám mí drazí, já přísahám, Dmi      C             E Budu strážit váš klid.
2 Pálí, pálí. V ústech pálí. Hoří háj Ironwood. Tatínku můj, můj bratříčku Zrodí se z popele.
3 Páni, tavte koruny své Na hrobu Aegona. V mých snech tonou, v moři zlata a krve, jež prolili. 4 Zimou roh zní, Sever povstal. Volá obry do boje. Řva divokým: „Vy, povstaňte!  Ať Vrány pykají!“ 5 Mocná Paní, podřezejte, Ty zrůdy za mořem. Karmínovou, malujte zdi. Když je to navrátí. 6 Sere Payne, můj popravčí, nabízím život svůj. Karmínovou, malujte zdi. Když je to navrátí.


7 Am         Em        Am               Ramsay mě bral, mé mamince. Dm         G         D  Prý jako kořist svou. Dmi       G        Dmi          G Ethan však děl se na odpor, Em             Am Zře vrahu do očí.  Em             Am Zře vrahu do očí! 8 Dovětek však potýká se s ocelí tyran…